Zarządzenie porządkowe Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa w związku z planowaną Paradą Morską z okazji 100-lecia utworzenia Marynarki Polskiej ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2464 )