Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. - Przepisy portowe ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2463, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 2748 )