Opracowanie technicznej specyfikacji dla systemu utrzymania drogi wodnej przez Zalew Wiślany. Termin składania ofert do 27.06.2018 r. godz. 9.45
Data publikacji: 2018-06-19
Data publikacji wyników postępowania: 2018-07-02

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na: "Opracowanie technicznej specyfikacji (Opisu Przedmiotu Zamówienia) dla systemu utrzymania drogi wodnej przez Zalew Wiślany z funkcją utrzymania parametrów żeglugowych infrastruktury dostępu do portów w obrębie Zalewu Wiślanego" decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28.06.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego,
(złożono tylko jedną ważną ofertę) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy: Ahead Consulting
Al. Niepodległości 54 /2, 02-626 Warszawa za cenę netto 125 000,00 złotych, (cena brutto 153 750,00 złotych).
Dziękujemy za złożenie oferty.