Dostawa niszczarek do dokumentów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 27.06.2018 r.
Data publikacji: 2018-06-18
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-29

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę niszczarek do dokumentów, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.06.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy P.H. KAS J. Kasperski Sp.J.,
ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia; za cenę 12 794,13 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.