Dostawa elektronarzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 27.06.2018 r.
Data publikacji: 2018-06-18
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-29

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę elektronarzędzi, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.06.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Zakład Usługowo -
Handlowy "ELKOT" Krzysztof Kotkowski
ul. 25- Czerwca 71,
26-600 Radom;
za cenę 12 563,47 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.