Polityka Surowcowa Państwa – konferencja w Gdańsku

Polityka surowcowa Państwa - publikacjeW środę, 13 czerwca 2018 roku w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej odbyła się regionalna konferencja konsultacyjna, dotycząca Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

Była to już 9 z cyklu 12 regionalnych spotkań odbywających się w ramach trwających od listopada 2017 roku szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa. Spotkanie miało formę paneli dyskusyjnych, podczas których zostały zaprezentowane i omówione zagadnienia Filaru 7 PSP – ram instytucjonalnych wypracowania i wdrażania polityki surowcowej państwa.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Dyskusję poświęcono zapisom projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego