Dostawa farb firmy Transocean Coatings Termin składania ofert do 19.06.2018 r.
Data publikacji: 2018-06-11
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę farb firmy Transocean Coating, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.06.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy WADAMED Sp. z o.o. Sp.komandytowa,
ul. Wiczlińska 81, 81-578 Gdynia ; za cenę 12 406,52 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.