Dostawa farb i rozcieńczalnika firmy JOTUN. Termin składania ofert do 19.06.2018 r.
Data publikacji: 2018-06-11
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę farb i rozcieńczalnika firmy Jotun, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.06.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy JOTUN Polska sp. z o.o., ul. Magnacka 15,
80-180 Kowale; za cenę 25 516,93 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.