Dostawa wyrobów hutniczych i stalowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 15.06.2018 r.
Data publikacji: 2018-06-07
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę wyrobów hutniczych i stalowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.06.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Handlowego "MIRRA" Sebastian Myszke, ul. Biznes Park 7, Linowiec 83-200 Starogard Gdański; za cenę 22 407,03 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.