Dostawa myjek ciśnieniowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 15.06.2018 r.
Data publikacji: 2018-06-06
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę myjek ciśnieniowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.06.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy KARCHER Sp. z o.o., ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków ;
za cenę 6 440,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.