Dostawa farb i rozcieńczalnika firmy Hempel. Termin składania ofert do 12.06.2018 r.
Data publikacji: 2018-06-06
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-13

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę farb i rozcieńczalnika firmy Hempel, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 13.06.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy WADAMED Sp. z o.o. Sp.komandytowa,
ul. Wiczlińska 81, 81-578 Gdynia ; za cenę 10 822,46 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający informuje, że w formularzu oferty TZ2-PB-381/2-94-2/18 koryguje się podane nr farb:
w poz. 3 na 52140-50800
w poz. 6 na 52140-40640