Świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na lokalizacji platforma wydobywcza Baltic Beta.
Data publikacji: 2018-06-05
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-14

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na lokalizacji platforma wydobywcza Baltic Beta"., decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14.05.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Kempa Invest Sp. z o.o., ul. Waliców 13, 00-856 Warszawa za cenę 19716,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.