Wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu „Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL”.
Data publikacji: 2018-06-05
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-21

Uprzejmie informuję, że w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu ,,Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 spośród złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn za cenę 12 054,00 zł brutto.