Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1981, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 2362 )