Opracowanie wariantowej koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego w miejscowości Kuźnica
Data publikacji: 2018-05-16
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-04

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na: "Opracowanie wariantowej koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego w miejscowości Kuźnica" decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.06.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy: CDM Smith Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa za cenę 68 880,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.