Doraźne pozyskanie fotoplanu dla morskiej strefy brzegowej oraz pół kempingowych na odcinku 65.0 – 70.3 km Półwyspu Helskiego dla obszaru wskazanego na załączniku mapowym. Fotoplan należy wykonać zgodnie z załączonymi „wytycznymi do monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych ze zdjęć fotogrametrycznych o wysokiej rozdzielczości oraz fotoplanu.”
Data publikacji: 2018-05-16
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-13

Informuję, że w wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy "Colidrone sp. z o. o." ul. Sobieskiego 56/64/18, 42-217 Częstochowa za kwotę 4612,50 zł brutto.

Wyjaśnienia i komentarze:
Na wniosek z dnia 30.05.2018 zmieniono treść punktu 5.2 "Wytycznych do monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych ze zdjęć fotogrametrycznych o wysokiej rozdzielczości oraz fotoplanu".