Dostawa gwoździ i skobli dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
Termin składania ofert do 22.05.2018 r.
Data publikacji: 2018-05-14
Data publikacji wyników postępowania: 2018-05-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę gwoździ i skobli, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.05.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano
jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Metalzbyt Sp. z o.o., ul. Wiesława 1, 80-757 Gdańsk ;
za cenę 4 405,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.