Dostawa tablic pcv i naklejek informacyjno-ostrzegawczych. Termin składania ofert do 23.05.2018 r.
Data publikacji: 2018-05-14
Data publikacji wyników postępowania: 2018-05-25

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę niszczarki dokumentów, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.05.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy OMNIDRUK s.c. , ul. Sprawiedliwa 1, 91-039 Łódź;
za cenę 8 662,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.