Dostawa niszczarki dokumentów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 21.05.2018 r.
Data publikacji: 2018-05-14
Data publikacji wyników postępowania: 2018-05-23

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę niszczarki dokumentów, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.05.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Partner XXI-PIK Sp. z o.o., ul. Fordońska 246,
85-766 Bydgoszcz ; za cenę 798,27 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.