Dostawa kosiarek oraz podkaszarki dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
Termin składania ofert do 22.05.2018 r.
Data publikacji: 2018-05-14
Data publikacji wyników postępowania: 2018-05-23

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę kosiarek oraz podkaszarki, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.05.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Zakładu Usługowo-Handlowego "ELKOT" Krzysztof Kotkowski,
ul. 25-go Czerwca 71, 26-600 Radom ; za cenę 3 031,46 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.