Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych” w ramach Projektu: „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku
Data publikacji: 2018-05-09
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-03

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: 1) Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk 2) PIROMOR s.c.
ul. Towarowa 40, 83-400 Kościerzyna