Uporządkowanie wjazdu nr 4 Gdynia Oksywie
Data publikacji: 2018-05-07
Data publikacji wyników postępowania: 2018-05-14

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na: "Uporządkowanie wjazdu nr 4 Gdynia Oksywie" decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14.05.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy: Spelwar Hydrotechnika Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Płońska 4, 80-711 Gdańsk za cenę 18 450,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.