Dostawa akumulatorów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 09.05.2018 r.
Data publikacji: 2018-04-24
Data publikacji wyników postępowania: 2018-05-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę akumulatorów ołowiowo-kwasowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.05.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy AUTOKOMPLEKS Sp. z o.o., ul. Bukowska 35,
60-555 Poznań ; za cenę 5 911,38 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.