Dostawa wyposażenia magazynowego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 30.04.2018 r.
Data publikacji: 2018-04-20
Data publikacji wyników postępowania: 2018-05-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę wyposażenia magazynowego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.05.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59 B/15,
80-215 Gdańsk, Biuro Handlowe: ul. Piekarnicza 26/1, 80-126 Gdańsk ;za cenę 7 293,90 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.