Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu "Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni"
Numer umowy: FE-381-34/18
Data obowiązywania: 2018-03-02
Wykonawca: KMK Group Monika Jurczyńska, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice
Wartość umowy: 232.47 zł