Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 25.04.2018 r.
Data publikacji: 2018-04-18
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę sprzętu AGD, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27.04.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART Gabriela Łukowicz, Marek Łukowicz Sp.J.,
ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 2 100,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.