Dostawa art.budowlanych i art wykończenia wnętrz. Termin składania ofert do 25.04.2018 r.
Data publikacji: 2018-04-18
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę art budowlanych i art wykończenia wnętrz, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.04.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Metalzbyt -Hurt, So. z o.o.,
ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała; za cenę 5 908,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.