Dostawa armatury hydraulicznej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 18.04.2018 r.
Data publikacji: 2018-04-11
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę armatury hydraulicznej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.04.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy KOLANKO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Oliwska 72, 80-209 Chwaszczyno; za cenę 6 449,49 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W poz. 18 i 19 formularz oferty wymagana jest wycena redukcji ocynkowanej.