Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 18.04.2018 r.
Data publikacji: 2018-04-11
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów elektrycznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.04.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Kaczmarek Electric S.A., ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn - Oddział Kędzierzyn Koźle, ul. Młyńska 4; za cenę 25 095,35 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Dnia 13.04.2018r. zamieszczono zaktualizowany formularz oferty. Zmiana w stosunku do wersji poprzedniej dotyczy usunięcia poz. 29 oraz 179 zestawienia materiałowego. Oferty należy składać na zaktualizowanym formularzu.