Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do ustalenia linii brzegu morskiego z zgodnie z ustawą Prawo Wodne w drodze decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, dla następujących zadań:

1. Zadanie nr 1 – Oddział Techniczny Elbląg
2. Zadanie nr 2 – Kapitanat Portu Elbląg
3. Zadanie nr 3 – działka 271 Obr. 13 Miasto Elbląg
4. Zadanie nr 4 – Przystań Kadyny
5. Zadanie nr 5 – Port Tolkmicko
Data publikacji: 2018-04-06
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-16

Informuję, że w wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy „Galileo” Łukasz Zaborowski ul. Tysiąclecia 8, 83-000 Pruszcz Gdański za kwotę 30 996,00 zł brutto.