Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku

Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku
Data publikacji: 2018-04-03
Data publikacji wyników postępowania: 2018-11-30

Wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:

Konsorcjum w składzie:
ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o. o. Sp. k. ul. Kwiatowa 23, Jacewo,
88-100 Inowrocław – Lider Konsorcjum;
ALSTAL PROPERTY sp. z o.o. ul. Kwiatowa 23, Jacewo,
88-100 Inowrocław – Partner Konsorcjum

Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU Nr 539401-N-2018.pdf ( 174,53 KB )pdf icon
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) .pdf ( 942,22 KB )pdf icon
 3. Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ (DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW).doc ( 85,5 KB )doc icon
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa.pdf ( 1,17 MB )pdf icon
 5. Załącznik nr 4.1 Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ).docx ( 29,02 KB )docx icon
 6. Załącznik nr 4.2 Przedmiary.zip ( 1,25 MB )zip icon
 7. Załącznik nr 4.3 Specyfikacje techniczne.zip ( 2,03 MB )zip icon
 8. Załącznik nr 4.4 Informacja BIOZ.pdf ( 97,48 KB )pdf icon
 9. ZAłącznik nr 4.5 Ocena Zagrożenia Wybuchem.zip ( 847,17 KB )zip icon
 10. Załącznik nr 4.6 Operat W.P.zip ( 21,19 KB )zip icon
 11. Załącznik nr 4.7 PB1.zip ( 34,68 MB )zip icon
 12. Załącznik nr 4.8 PB2.zip ( 37,05 MB )zip icon
 13. Załącznik nr 4.9 PB3.zip ( 14,86 MB )zip icon
 14. Załącznik nr 4.10 PB4.zip ( 24,52 MB )zip icon
 15. Załącznik nr 4.11 PW1.zip ( 21,4 MB )zip icon
 16. Załącznik nr 4.12 PW2.zip ( 35,76 MB )zip icon
 17. Załącznik nr 4.13 PW3.zip ( 25,67 MB )zip icon
 18. Załącznik nr 4.14 PW4.zip ( 4,91 MB )zip icon
 19. Załącznik nr 4.15.docx ( 16,19 KB )docx icon
 20. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.pdf ( 52,96 KB )pdf icon
 21. ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.pdf ( 555,18 KB )pdf icon
 22. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.pdf ( 1,34 MB )pdf icon
 23. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 cz..pdf ( 1,62 MB )pdf icon
 24. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3 cz..pdf ( 564,97 KB )pdf icon
 25. Załącznik do wyjaśnień Dokumentacja formaty 1..zip ( 3,42 MB )zip icon
 26. Załącznik do wyjaśnień Dokumentacja formaty 2..zip ( 133,21 KB )zip icon
 27. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2.pdf ( 52,98 KB )pdf icon
 28. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 4 cz..pdf ( 2,94 MB )pdf icon
 29. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 5 cz..pdf ( 1,8 MB )pdf icon
 30. Załącznik do wyjaśnień - PZT zieleń, wycinka i nasadzenia.pdf ( 2,42 MB )pdf icon
 31. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 3.pdf ( 71,55 KB )pdf icon
 32. ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.pdf ( 2,44 MB )pdf icon
 33. SIWZ ZE ZMIANAMI.pdf ( 426,93 KB )pdf icon
 34. Załącznik nr 4.1 OPZ ZE ZMIANAMI.doc ( 77 KB )doc icon
 35. Załącznik nr 1A do SIWZ (DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW).doc ( 155 KB )doc icon
 36. Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZE ZMIANAMI.pdf ( 348,57 KB )pdf icon
 37. Załącznik nr 1 do SIWZ Z UWZGLĘDNIONĄ POPRAWKĄ.doc ( 48 KB )doc icon
 38. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 4..pdf ( 52,43 KB )pdf icon
 39. ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.pdf ( 2,04 MB )pdf icon
 40. Informacja dot. RODO.doc ( 217 KB )doc icon
 41. Oswiadczenie Wykonawcy RODO.doc ( 87 KB )doc icon
 42. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf ( 572,79 KB )pdf icon
 43. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf ( 567,41 KB )pdf icon
 44. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf ( 399,94 KB )pdf icon