Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
Data publikacji: 2018-03-30
Data publikacji wyników postępowania: 2018-07-25

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Grupa GeoFusion Sp. z o.o. Nowa Góra 50 32-065 Krzeszowice