Dostawa łańcuchów i szakli do pław oraz krętlików. Termin składania ofert do 12.04.2018 r.
Data publikacji: 2018-03-30
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę łańcuchów i szakli do pław oraz krętlików, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 13.04.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy TECHNO PORT SYSTEM, ul. Nadmorska 2, 81-198 Mechelinki; za cenę 154 116,10 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.