Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do środków transportu lądowego. Termin składania ofert do dnia 13.04.2018r.
Data publikacji: 2018-03-29
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę fabrycznie nowego ogumienia do środków transportu lądowego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.04.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Inter Cars SA ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa za cenę 30.800,00zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.