Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 10.04.2018 r - POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.
Data publikacji: 2018-03-29
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WPROWADZENIA ISTOTNYCH ZMIAN W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE,