Połączenie nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr 534/3, 534/5, 551/1, 560, 561, 562/1, 562/2, 562/3, 647/3, 552/1, 559/1, 558/1, 185/8, 184/7, 526/9 z obrębu Hel w gminie Hel znajdujące się w Księdze Wieczystej nr GD2W/00059653/4. Lokalizacja wymienionych działek przedstawiona jest na opracowaniu kartograficznym stanowiącym załącznik do zamówienia.
Data publikacji: 2018-03-29
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-10

Informuję, że w wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOFIX ul. 3 Brygady Szczerbca 4/9, 80-041 Gdańsk za kwotę 1227,54 zł brutto.