Wykonanie systemu rejestracji korespondencji głosowej.
Data publikacji: 2018-03-28
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Wykonanie systemu rejestracji korespondencji głosowej", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.04.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Innergo Systems Sp. z o.o., ul. Kielecka 5, 81-303 Gdynia za cenę: 66.502,16 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.