Naprawa umocnienia w Ostrowie na km 135,85-136,00

Naprawa umocnienia w Ostrowie na km 135,85-136,00
Data publikacji: 2018-03-27
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-11

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na Naprawę umocnienia w Ostrowie na km 135,85-136,00 decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 9.04.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Wojciech Pestilenz z siedzibą w Parszczycach dz. nr 9/21, 84-110 Krokowa za cenę 118 633,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.