Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego
Data publikacji: 2018-03-23
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-31

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procesu badania i oceny ofert w zakresie: „Ochrony brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2018/S 058-127416.pdf ( 68,5 KB )pdf icon
 2. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ NR 1-2 i 5 (do wypełnnienia przez wykonawców).docx ( 28,15 KB )docx icon
 3. JEDZ.xml.xml ( 127,13 KB )xml icon
 4. JEDZ WERSJA W PDF - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ.pdf ( 85,29 KB )pdf icon
 5. WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ.pdf ( 1,33 MB )pdf icon
 6. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz.1.zip ( 661,99 KB )zip icon
 7. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 2.zip ( 4,9 MB )zip icon
 8. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 3.zip ( 1,54 MB )zip icon
 9. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 4.zip ( 4,1 MB )zip icon
 10. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 5.zip ( 12,17 MB )zip icon
 11. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 6.zip ( 15,6 MB )zip icon
 12. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 7.zip ( 1,05 MB )zip icon
 13. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 8.1.zip ( 15,76 MB )zip icon
 14. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 8.2.zip ( 15,76 MB )zip icon
 15. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 8.3.zip ( 9,62 MB )zip icon
 16. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 8.4.zip ( 8,48 MB )zip icon
 17. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 8.5.zip ( 8,05 MB )zip icon
 18. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 8.6.zip ( 9,36 MB )zip icon
 19. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 8.7.zip ( 9,36 MB )zip icon
 20. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 8.8.zip ( 27,56 MB )zip icon
 21. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).pdf ( 423,62 KB )pdf icon
 22. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.pdf ( 636,44 KB )pdf icon
 23. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf ( 2,32 MB )pdf icon
 24. ZAŁĄCZNIK NR 4 -OPZ uszczegółowienie cz. 7 T.2-I_1 STRONA PB.pdf ( 96,42 KB )pdf icon
 25. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPZ uszczegółowienie cz. 7 T.2-I_OPIS TECHNICZNY_PB.pdf ( 64 KB )pdf icon
 26. ZAŁĄCZNIK NR 4 -OPZ uszczegółowienie cz. 7 T.2-II_1_Spis rysunków.pdf ( 8,91 KB )pdf icon
 27. ZAŁĄCZNIK NR 4- OPZ uszczegółowienie cz. 7 T.2-II_T.2-01-Plan orientacyjny.pdf ( 2,49 MB )pdf icon
 28. ZAŁĄCZNIK NR 4- OPZ uszczegółowienie cz. 7 T.2-II_T.2-02-Plan sytuacyjny_AKT.pdf ( 1,65 MB )pdf icon
 29. ZAŁĄCZNIK NR 4- OPZ uszczegółowienie cz.7 T.2-II_T.2-03-Konstrukcja ostróg 6-22.pdf ( 2,46 MB )pdf icon
 30. ZAŁĄCZNIK 4- OPZ uszczegółowienie cz. 7 T.2-III_Załączniki.pdf ( 343,4 KB )pdf icon
 31. ZAŁĄCZNIK 4- OPZ uszczegółowienie cz. 7 T.2-IV_Załączniki formalne.pdf ( 2,32 MB )pdf icon
 32. INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ.pdf ( 269,69 KB )pdf icon
 33. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU-2.pdf ( 70,81 KB )pdf icon
 34. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ - 2.pdf ( 5,99 MB )pdf icon
 35. ZAŁĄCZNIK NR 4-OPZ cz. 8 STWiORB B-ST_ 1 STR_ST.pdf ( 84,77 KB )pdf icon
 36. ZAŁĄCZNIK NR 4 -OPZ cz. 8 STWiORB B-ST_2 STR_uklad wydawniczy.pdf ( 26,12 KB )pdf icon
 37. ZAŁĄCZNIK NR 4- OPZ cz. 8 STWiORB B-ST_3_ST-00 00.pdf ( 343,99 KB )pdf icon
 38. ZAŁĄCZNIK NR 4- OPZ cz. 8 STWiORB ST -01 01 Roboty rozbiórkowe_2018 01.pdf ( 460,78 KB )pdf icon
 39. ZAŁĄCZNIK NR 4- OPZ cz. 8 STWiORB ST -01 02 Ostrogi drewniane_2018 01.pdf ( 607,21 KB )pdf icon
 40. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ - 3.pdf ( 7,17 MB )pdf icon
 41. ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY po zmianie.pdf ( 16,2 MB )pdf icon
 42. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPZ cz. 4.1 PRZEDMIAR po zmianie.xlsx ( 15,16 KB )xlsx icon
 43. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (udzielonych odpowiedzi) ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf ( 1,12 MB )pdf icon
 44. ZAŁĄCZNIK Nr 5 DO SIWZ po zmianie.doc ( 75,5 KB )doc icon
 45. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf ( 602,95 KB )pdf icon
 46. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf ( 652,16 KB )pdf icon