Dostawa części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, chemii samochodowej i warsztatowej oraz akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep. Termin składania ofert do dnia 23.03.2018r.
Data publikacji: 2018-03-15
Data publikacji wyników postępowania: 2018-03-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Dostawa części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, chemii samochodowej i warsztatowej oraz akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.03.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejsze oferty:
1) Dla części 1 zamówienia: Auto-mobil Ford, ul. Śląska 51, 81-304 Gdynia, za cenę 36 175,25 zł brutto;
2) Dla części 2 zamówienia: Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 24 284,65 zł brutto;
3) Dla części 3 zamówienia: Transpol S.C., ul. Jana z Kolna 34, 81-354 Gdynia, za cenę 28 959,50 zł brutto;
4) Dla części 4 zamówienia: Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 30 362,35 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.