Przedmiotem zamówienia jest naprawa umocnienia w Ostrowie na km 135,85-136,20 zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Data publikacji: 2018-03-13
Data publikacji wyników postępowania: 2018-03-23

Urząd Morski w Gdyni informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione ze względu na istotną zmianę do stanu istniejącego. W związku z powyższym rozpoczęte zostanie nowe postępowanie na inny zakres i rodzaj prac.