Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.
Data publikacji: 2018-03-02
Data publikacji wyników postępowania: 2018-03-13

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.03.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy POCZTA POLSKA S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa za cenę 81 648,90 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
dodano poprawiony formularz cenowy

W związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej Zamawiający dodał do ogłoszenia wyjaśnienia (plik: AG-wyjasnienia).