Dostawa armatury hydraulicznej i grzejników. Termin składania ofert do 08.03.2018 r.
Data publikacji: 2018-03-02
Data publikacji wyników postępowania: 2018-03-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę armatury hydraulicznej i grzejników, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.03.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy A&B Heating Sp. z o.o., ul. Grabiańskiego 2,
Budy Grzybek, 96-313 Jaktorów; za cenę 10 545,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.