Dostawa części zamiennych dla potrzeb jedn.pływającej "Kontroler-20". Termin składania ofert do 08.03.2018 r.
Data publikacji: 2018-02-28
Data publikacji wyników postępowania: 2018-03-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę części zamiennych dla potrzeb jedn.pływającej "Kontroler-20", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.03.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy SCANIA Polska S.A.,
ul. Energetyczna 17, 80-180 Gdańsk, Kolbudy; za cenę 27 681,89 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.