Przedmiotem zamówienia jest opracowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Morskiego w Gdyni).
Data publikacji: 2018-02-26
Data publikacji wyników postępowania: 2018-03-13

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę opracowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych na potrzeby Zamawiającego (instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Morskiego w Gdyni), decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.03.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy ADEPT S.C., ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk; za cenę 2 583,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.