Dostawa farb i rozpuszczalników dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 06.03.2018 r.
Data publikacji: 2018-02-23
Data publikacji wyników postępowania: 2018-03-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę farb i rozpuszczalników, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.03.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy DOMAL Sp.J., ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk;
za cenę 16 246,11 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.