Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni"
Data publikacji: 2018-02-21
Data publikacji wyników postępowania: 2018-03-01

Uprzejmie informuję, że w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 spośród złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
KMK Group Monika Jurczyńska, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice, za cenę 232,47 zł brutto.