,,Sukcesywna dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni”
Data publikacji: 2018-02-20
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-03

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego:

1) w zakresie części I zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę, którą złożył:
MAK Sp. z o.o.,
ul. Kozacka 3,
87-100 Toruń

2) w zakresie części II zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę, którą złożył:
Printex Sp. z o.o. Sp. k.
al. Piłsudskiego 105b
05-270 Marki