Dostawa żarówek PAR 56 dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 15.02.2018 r.
Data publikacji: 2018-02-06
Data publikacji wyników postępowania: 2018-02-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę żarówek PAR 56, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19.02.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FUSEEL Elektrotechnika,
Marcin Kraśniewski, ul. Kłoczkowskiego 11/10, 80-180 Gdańsk; za cenę 7 490,40 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.