Dostawa artykułów technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 13.02.2018 r.
Data publikacji: 2018-02-05
Data publikacji wyników postępowania: 2018-02-15

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów technicznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.02.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART Gabriela Łukowicz, Marek Łukowicz Sp.J., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 15 342,97 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.